கொங்கு வேளாளா் தோ்வேந்தா் கூட்டம்

திருக்கோவில் கணக்காளா்
கருப்பணன் - +91 97155-99066

அருள்மிகு பொன்காளிஅம்மன் திருக்கோவில் காணொலிகள்

 

1.அருள்மிகு பொன்காளிஅம்மன் திருக்கோவிலில் கலசம் கீழே இரக்கப்பட்டு பாலாலையம் செய்த புகைப்பட காணொளிகள் 01-06-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. அருள்மிகு பொன்காளிஅம்மன் திருக்கோவிலில் புதியதாக அமைக்கவுள்ள விநாயகர் மற்றும் கன்னிமார் ஆலயங்களுக்கு கால் போட்ட புகைப்பட காணொளிகள் 4-6-2015

 

அருள்மிகு பொன்காளிஅம்மன் திருக்கோவில் புகைப்படக்கூடம் • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar


அருள்மிகு கவுண்டிச்சிஅம்மன் திருக்கோவில் புகைப்படக்கூடம்