கொங்கு வேளாளா் தோ்வேந்தா் கூட்டம்

திருக்கோவில் கணக்காளா்
கருப்பணன் - +91 97155-99066

அருள்மிகு கவுண்டிச்சிஅம்மன் திருக்கோவில்

பூஜை விபரங்கள்

KONGU THEARVENTHAR

திருக்கோயில் நடைதிறக்கும் நேரம்  : காலை 6.00மணி

கால சந்திபூஜை நேரம்                             : காலை 7.00மணி

சாயரட்சை பூஜை நேரம்                          : மாலை 5.45மணி

திருக்கோயில் நடைசாத்தும் நேரம்    : மாலை 6.00மணி(விசேஷ தினங்களுக்கு நேரம் மாறுபட்டது.)

 

 

 

 

 

KONGU THEARVENTHAR

அருள்மிகு பொன்காளிஅம்மன் திருக்கோவில் புகைப்படக்கூடம் • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar
 • konguthervandhar


அருள்மிகு கவுண்டிச்சிஅம்மன் திருக்கோவில் புகைப்படக்கூடம்